Szukasz najlepszego prawnika? Rejestr adwokaci24h.pl to baza najlepszych specjalistów!

 
 
 
Strona główna > Aktualności > Odszkodowania dla firm za przestój

Dodano 2020-04-08 (komentarzy 0)

Odszkodowania dla firm za przestój

Wróć do listy artykułów

Stan epidemiologiczny wprowadzony w Polsce przez koronawirusa faktycznie jest stanem nadzwyczajnym wychodzącym daleko poza zakres zwyczajnego stanu epidemiologicznego. Chyba już prawie każdy wie, gdyby Rząd RP wprowadził stan nadzwyczajny, np. stan klęski żywiołowej z powodu koronawirusa przedsiębiorcy mieli by możliwość uzyskania odszkodowania za faktyczne poniesione straty. Mówi o tym art. 228 ust. 4 Konstytucji RP.  Wtóruje temu „Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela”. A co jeśli Państwo nie chce wprowadzić właściwego aktu prawnego? Czy obywatele, którzy ponoszą straty majątkowe przez Państwo, które zakazuje działalność gospodarczą a jednocześnie nakazuje płacenie innych danin nie mają żądnych praw?

 

Możliwość uzyskania odszkodowania od państwa za zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza za straty przedsiębiorcy art. 417 kodeksu cywilnego „§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa„.

 

Nasi najlepsi adwokaci z Katowic, Gliwic i Warszawy stale analizują wszelkie dostępne instrumenty prawne. Przydatna normą prawną może okazać się art. 417 z indeksem 1 k.c. „§3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać potwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. §4. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody„.

 

Pomocny też może być kolejny art. kodeksu cywilnego 417 z indeksem 2. „Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności„.

 

Przedsiębiorcy mają możliwości uzyskania odszkodowania, jednak należy zadbać o wszystkie szczegóły. Dbać o dowody i pamiętajmy, że wiele z możliwości prawnych dotyczy tych firm, które rozporządzeniem zostały zmuszone do zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Dlaczego Państwo zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej a nakazuje płacenie za postojowe pracowników? Państwo zakazuje prowadzenie działalności  pracownicy idą na L4 a świadczenie płaci pracodawca (33 dni kalendarzowych) czy to normalne? Dlaczego rząd, TVP i inne media wprowadzają w błąd, że mikro-przedsiębiorcy mogę korzystać z zwolnień ZUS skoro we wnioskach o zwolnienie ze składek ZUS nie użyto definicji mikro-przedsiębiorcy z ustawy prawo przedsiębiorcy (i podobnych definicji)? Wniosek ZUS o zwolnienie ze składek obejmuje tych przedsiębiorców, którzy na dzień 29.02.2020 r. zgłosili do 9 osób, a przecież właściciel firmy również musi być zgłoszony. W praktyce zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. obejmuje przedsiębiorców którzy zatrudniali 8 pracowników i zgłoszenie właściciela a co gorzej jeśli w danym zakładzie pracy jest pracownik np. na macierzyńskim to również liczy się do zgłoszenia.  Dopłata do wypłat przez koronawirusa – dopłaty do wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia za kwiecień najczęściej wypłacane w maju. Kłamstw i paradoksów prawnych wprowadzanych nocą przez Sejm jest wiele i z tym sądy będą się zmagać również rozpoznając wnioski o upadłość, którymi również się zajmujemy...

 

- więcej na https://kancelariaprawna24h.pl/2020/04/koronawirus-a-odszkodowania-dla-firm/

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto