Szukasz najlepszego prawnika? Rejestr adwokaci24h.pl to baza najlepszych specjalistów!

 
 
 
Strona główna > Aktualności > Nieautoryzowane transakcje a prawo do zwrotu środków pieniężnych

Dodano 2021-01-08 (komentarzy 0)

Nieautoryzowane transakcje a prawo do zwrotu środków pieniężnych

Wróć do listy artykułów

 

Nieautoryzowane transakcje, a prawo do zwrotu środków pieniężnych.

 

Klient przyczynił się do dostępu hakera do rachunku bankowego np. nieświadomie dodając oszusta do osób mogących autoryzować pzrelewy, jednak konsument banku nie może odpowiadać za zabezpieczenia profesjonalnego podmiotu. Zdaniem Sądów ofiarą oszustwa jest bank, a nie klient powierzający instytucji swoje pieniądze. „Zawarcie umowy rachunku bankowego powoduje, że środki pieniężne posiadacza przechodzą na własność banku. Mimo braku jednoznacznego sformułowania w odnośnych przepisach ustawy, w doktrynie i w orzecznictwie powszechny i w zasadzie niekontrowersyjny jest pogląd, że bank uzyskuje własność deponowanych pieniędzy”. W kolejnych uzasadnieniach orzeczeń sądowych czytam (w przypadku kradzieży pieniędzy przez hakerów) „bank nadal pozostanie zobowiązany do zaspokojenia klienta wierzytelności w pełnej wysokości ze swoich środków”.

 

Wystarczy zapoznać się z ustawą o usługach płatniczych, ustawą prawo bankowe oraz z dyrektywną Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25.11.2015 r. Artykuł 73 dyrektywy PSD2 wprost stanowi podstawę prawną do bezwarunkowego przywrócenia stanu rachunku pokrzywdzonej osoby. Wystarczy się zastanowić, czy na co dzień wykonujemy wiele przelewów, które doprowadzają do zerowego stanu naszego rachunku? Jeśli nie, to dlaczego bank dysponując algorytmami systemowymi nie zablokował środków i telefonicznie nie próbował potwierdzić czy na pewno my wykonujemy ów przelewy? 

 

Jeśli okradli Cię w wyniku: fałszywej strony banku; oszustwa na sms; fałszywy broker lub anydesk; oszustwo przy sprzedaży OLX lub podobnej platformy sprzedażowej; wirus komputera lub wirus telefonu – skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej jak odzyskać pieniądze tel. 728 838 858 – w całej Polsce pomagamy odzyskać pieniądze które znikają z rachunków bankowych lub kart płatniczych. Nawet jeśli bank jednoznacznie uznał Twoją winę to masz prawo domagać się zwrotu pieniędzy. Tak uzasadniają to sądy „w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza„.

 

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych przez cyberpzrestępców w tym ofiar tzw. oszustwa na OLX

https://kancelariaprawna24h.pl/nieautoryzowane-transakcje/

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto