Szukasz najlepszego prawnika? Rejestr adwokaci24h.pl to baza najlepszych specjalistów!

 
 
 
Strona główna > Aktualności > Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za wykroczenie

Dodano 2018-07-23 (komentarzy 0)

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za wykroczenie

Wróć do listy artykułów

„Czy w świetle treści art. 78 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowiącego, że w wypadku gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, do udzielenia informacji zobowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentacji tego podmiotu na zewnątrz, a w razie jej niewyznaczenia osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem uprawnionego organu oraz sposobem reprezentacji podmiotu, za osobę (czy też osoby) zobowiązaną do udzielenia informacji o których mowa w art. 96 § 3 k.w. w spółce jawnej można uznać wspólnika spółki, skoro zgodnie z art. 29 § 1 k.s.h. każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę?”

 

 

Chociaż Sąd Rejonowy uniewinnił wspólników sp. jawnej jednak oskarżyciel publiczny wniósł apelacje i Sąd Najwyższy odpowiedział na ww. pytanie uchwałą  z dnia 28.06.2018 r. w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego:

 

 

TEZA: Podsumowując należało stwierdzić, że w rozumieniu art. 78 ust. 5 p.r.d. organem uprawnionym do reprezentowania jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną na zewnątrz, w tym przypadku spółki jawnej  są wspólnicy tej spółki, chyba, że uprawnienie do reprezentacji spółki zostanie ograniczone w trybie art. 30§1 k.s.h. Zatem, zgodnie z treścią art. 78 ust. 5 p.r.d. każdy wspólnik spółki jawnej, uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz, zobowiązany jest, na żądanie uprawnionego organu, do udzielenia informacji, o których mowa w art. 78 ust. 4 p.r.d., a w przypadku niezrealizowania tego obowiązku może ponosić odpowiedzialność z art. 96§3 k.w.”.

 

 

 Najnowsze orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto